loading...

ตามรอยความเชื่อ !!! เที่ยวชมความสวยสดงดงามของพญานาคทั้ง 4 ตระกูลและดินแดนแห่งมนต์ขลังที่ ” วัดถาวรชัยศิริ “(รายละเอียด)

5 มกราคม 2018 | ข่าวเด่น
Loading...

ตามความเชื่อของคนไทย  นาค หรือ พญานาค เป็นสัตว์ทิพย์จำพวกอมนุษย์ กึ่งเทพ กึ่งสัตว์ มีกำลังฤทธิ์มาก มีลักษณะลำตัวเป็นงูใหญ่ มีหงอน ตาสีแดง  มีเกล็ดมากมายหลายสีแตกต่างกันออกไปตาม   เมื่อเวลาออกหากินสามารถแปรสภาพเป็นงูใหญ่งูเล็กได้ ปกติพญานาคจะมีสภาวะเป็นทิตย์ คือ สามารถเนรมิตตัวเองให้มีสภาวะเป็นมนุษย์ หรือ เนรมิตตัวเองให้เป็นทิพย์ได้ เสมือนเป็นราชาแห่งงู จัดเป็นเดรัจฉานด้วย เพราะมีลำตัวไปทางขวางและไม่สามารถบรรลุธรรมได้ แต่ก็จัดอยู่ฝ่ายสุคติภูมิ อยู่สวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา

ณ สถานที่แห่งนี้  ” วัดถาวรชัยศิริ ”  ( เดิมชื่อ วัดด้อแด้ )  ตั้งอยู่ที่  ม.4  บ้านป่าว่าน ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร  จ.ชัยภูมิ  ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี 2545 โดย พระอาจารย์สมพร  ฐานวโร โดยท่านเริ่มพัฒนาตั้งแต่ที่ดินผืนนี้ยังเป็นป่ารกร้าง จนมาถึงปัจจุบันนี้  ได้มีการจัดสร้าง องค์พญานาคราช  ทั้ง 4 ตระกูล ที่โดดเด่น เป็นสง่า  สวยงามเสมือนมีชีวิตจริงๆ  หากท่านเข้ามาภายในบริเวณของวัด จะมองเห็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ สูงเด่นตระการตา  ท่านมีพระนามว่า พระใหญ่พรชัยมงคล ศากยมุนีโลกนาท

ภายในวัดจะได้พบพญานาค 4 ตระกูล ที่สวยสดงดงามตามแบบฉบับ วัดถาวรชัยศิริ  พระญานาค 4 ตระกูลนั้นได้แก่

1 วิรูปักโขนาคราช คือ พญานาคที่มีผิวกายหรือเกล็ดสีทอง

2 เอราถนาคราช คือ พญานาคราชตระกลูที่มีผิวกายหรือเกล็ดสีเขียว

3 ฉัพยาปุตตะนาคราช คือ พญานาคราชตะกูลที่มีผิวกายเกล็ดสีรุ้ง

4 กัณหาโคตมะนาคราช คือพญานาคราชตระกลูที่มีผิวกายหรือเกล็ดสีดำ

อีกทั้งยังรวมไปถึงพญานาคที่อยู่รอบอุโบสถอยู่ทั้ง 4 มุม และยังมีพญานาคเผือก และสีต่างๆ ที่สวยสดงดงามอีก 8 พระองค์โดยส่วนใหญ่พญานาคที่แวะเวียนมาปกปักรักษา ณ สถานที่แห่งนี้ได้แก  ท้าววิรูปักษ์โขนาคราช  , พญาอนันตนาคราช , พญาศรีสุทโธนาคราช  , นางพญานาคินีศรีประทุมมา  , พญาภุชงค์นาคราช , พญาสุวรรณนาคราช , พญามุจรินทร์นาคราช , พญาวาสุกรีนาคราช,พญาเพชรภัทรนาคราช (พญาเกล็ดแก้ว ) , พญาอนันตชัยนาคราช  , พญาจักรรินทร์นาคราช , พญานาคิณีเทวีศรีปางตาล

ภายในบริเวณวัดถาวรชัยศิริแห่งนี้นอกจากจะมีพญานาคที่เป็นสิ่งที่น่าสนใจแล้ว ยังมีสิ่งอื่นๆ ที่มีความน่าสนใจไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน เช่น พระพุทธรุปหลายปางรอบๆบริเวณวัด พระใหญ่พรชัยมงคล ศากยมุนีโลกนาถ และ หลวงพ่อทันใจ อีกทั้งภายในวัดยังมี กุฏิที่ทำด้วยไม้ตะเคียนขนาดใหญ่อายุหลายพันปี แกะสลักเป็นรูปพญานาคที่มีความงามวิจิตรยิ่งนัก

หากมีโอกาสมาเที่ยวที่ อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ  เชิญมาสัมผัสกับความงดงามของสถานที่แห่งนี้ นอกจากจะได้ตื่นตาตื่นใจกับพญานาคภายในบริเวณวัดแล้ว ท่านจะสัมผัสได้ถึงความร่มรื่น เย็นสบายกับบรรยากาศภายในวัดที่รายรอบไปด้วย สายน้ำรอบวัด

และยังมีสระน้ำผุด ที่ไหลตลอดเวลา ไม่มีการเหือดแห้ง บ่งบอกถึงความอุดมสมบูรณ์ของสถานที่แห่งนี้เป็นอย่างดี และที่นี่ยังมีต้นชะโนดใหญ่ 2 ต้น ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ที่สำคัญอีกหนึ่งอย่างของพญานาค

” วัดถาวรชัยศิริ ต.ห้วยยาง อ.คอนสาร จ.ชัยภูมิ ”

 

Loading...error: Alert: Content is protected !!