ม็อบลำไยหึ่ม จี้เยียวยา ขาดทุนกันยับ

26 ตุลาคม 2021 | ข่าวเด่น
Loading...

วันที่ 26 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. สภาอาชีพเกษตรกร(สอก.) ผู้ปลูกลำไยในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ นำโดย นายสง่า มังคละ เลขาธิการสภาอาชีพเกษตรกร (สอก.) ,นายอรรณพ คำนวล ผู้ประสานงาน สอก.เชียงใหม่พร้อมด้วยทีมงานบริหาร และผู้นำเกษตรกรทุกอำเภอในจังหวัดเขียงใหม่ จำนวนกว่า 150 คน เพื่อยื่นหนังสือขอให้รัฐบาลจ่ายเงินเยียวยา 2,000 บาท/ไร่ (ไม่เกิน 25 ไร่ต่อ 1 ครัวเรือน)

Loading...

เนื่องด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โคโรนา 2019 ยังคงทวีความรุนแรงอย่างต่อเนื่องทำให้เกษตรกรผู้ปลูกลำไยภาคเหนือ 8 จังหวัด ประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำพูน เชียงราย พะเยา ลำปาง แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน มีพื้นที่ปลูกลำไย จำนวน 1,202,400 ไร่ ผลผลิตมากกว่า 1,238,000 ตัน มีเกษตรกรมากกว่า 250,000 ครอบครัว ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสร้ายแรงดังกล่าว ส่งผลให้ราคาลำไยตกต่ำ ขาดแคลนแรงงาน กลไกการตลาดมีปัญหา

โดยเฉพาะการส่งออกลำไยไปต่างประเทศ เกษตรกรจึงประสบปัญหาการขาดทุน มีภาระหนี้สินล้นพันตัว ได้รับความเดือดร้อนอย่างแสนสาหัสและไม่มีเงินทุนที่จะเป็นต้นทุนในการผลิตลำไยคุณภาพในปี 2565 ที่กำลังมาถึงในขณะนี้ จึงต้องขอรับการเยียวยาจากรัฐบาล ไร่ละ 2,000 บาทเหมือนปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ทางจังหวัดได้มอบหมายให้ นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นตัวแทนในการรับหนังสือรับหนังสือ เวลา 9 โมง 9 นาที พร้อมได้แจ้งกับทางกลุ่มฯ ว่าทางจังหวัดจะนำเรื่องเสนอไปยังสำนักงานนายกรัฐมนตรี และจะดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ในนามของเครือข่ายสภาชีพเกษตรกร ทีมผู้บริหารขอขอบพระคุณตัวแทนกลุ่มผู้นำเกษตรกรทุกอำเภอที่ได้เสียสละเวลา เป็นตัวแทนของเกษตรกรในครั้งนี้ด้วย
#สำนักงานสภาอาชีพเกษตรกร (สอก.)

 

 

Loading...