ถอยดีกว่า ไม่เอาดีกว่า ก.เกษตรฯถอนร่างกฎหมายขึ้นทะเบียน “หมา-แมว” แล้ว

11 ตุลาคม 2018 | ข่าวเด่น
Loading...

จากกรณีการเสนอร่าง พรบ.คุ้มครองสัตว์ ล่าสุดในวันนี้ (11 ต.ค 61) ทางเพจ “ปศุสัตว์ก้าวหน้า” ได้มีการโพสต์ภาพพร้อมระบุข้อความว่า กรมปศุสัตว์รับฟังข้อเสนอแนะร่างพ.ร.บ.ป้องกันทารุณกรรมสัตว์ หลังครม.ตีกลับ “บิ๊กตู่” ติงค่าธรรมเนียม-ค่าปรับเป็นภาระประชาชน

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เปิดเผยว่าร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ …) พ.ศ. … ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เสนอนั้น ยังไม่มีผลบังคับใช้แต่อย่างใด เป็นเพียงร่างกฎหมายที่ต้องผ่านกระบวนการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ อีก 3 วาระ

ประการสำคัญในการประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 10 ต.ค. 2561 พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีได้พิจารณาแล้วเห็นว่า โดยที่หลักการของร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้เป็นประโยชน์ในการป้องกันการทารุณกรรม และจัดสวัสดิภาพสัตว์ซึ่งทำให้เจ้าของมีความรับผิดชอบต่อสัตว์เลี้ยงของตัวเองมากขึ้น

อย่างไรก็ตาม ยังมีบทบัญญัติบางประการ เช่นการขึ้นทะเบียนและการทำเครื่องหมายประจำสัตว์การกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและอัตราค่าปรับ ที่อาจเป็นภาระแก่ประชาชนเกินสมควร

คณะรัฐมนตรีจึงมีมติให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์รับร่างพระราชบัญญัติในเรื่องนี้กลับไปพิจารณาทบทวนร่วมกับสำนักคณะกรรมการกฤษฎีกา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับความเหมาะสมของบทบัญญัติตามความเห็นของนายกรัฐมนตรี

โดยจะต้องไม่เป็นภาระแก่ประชาชน แล้วเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาอีกครั้งหนึ่ง ดังนั้น ในช่วงนี้หากพี่น้องประชาชนท่านใด มีความเห็นประการใดเกี่ยวกับการร่างพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ (ฉบับที่ … ) พ.ศ. … ดังกล่าว

ขอให้เสนอข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ สามารถแจ้งข้อมูลได้ที่แอปพลิเคชั่น DLD 4.0 ที่ดาวน์โหลดและติดตั้งได้ในโทรศัพท์ทุกระบบ หรือทาง E-mail : [email protected] หรือทางเฟสบุ้ค ปศุสัตว์ก้าวหน้า ( www.facebook.com/livestocknews )

ชมคลิป

ขอขอบคุณ ปศุสัตว์ก้าวหน้า

Loading...