อาลัย “สุรางค์ ดุริยพันธุ์” ศิลปินแห่งชาติวงการเพลงไทย

14 กุมภาพันธ์ 2020 | ข่าวเด่น
Loading...

วันที่ 14 ก.พ. รายงานข่าวแจ้งว่า ครูสุรางค์ ดุริยพันธุ์ ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (คีตศิลป์) พ.ศ.2560 เสียชีวิตแล้วในช่วงบ่ายวันนี้ ที่โรงพยาบาลเจ้าพระยา กรุงเทพฯ ด้วยอาการน้ำท่วมปอด และพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ 15 ก.พ. เวลา 17.00 น. สวดพระอภิธรรมศพ ระหว่างวันที่ 15-21 ก.พ. เวลา 19.00 น. วัดตรีทศเทพ

ครูสุรางค์ ดุริยพันธุ์ เกิดเมื่อวันที่ 8 เม.ย. พ.ศ.2480 ที่บ้านดุริยประณีต กรุงเทพมหานคร สำเร็จการการศึกษาระดับมัธยมศึกษา ที่โรงเรียนเขมะสิริอนุสรณ์ เริ่มต้นทำงานเป็นครูสอนขับร้องเพลงไทยที่โรงเรียนราชินี ตั้งแต่ พ.ศ.2502 ต่อมา พ.ศ.2505 ได้บรรจุเข้าทำงาน ในฝ่ายจัดรายการโทรทัศน์ที่สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีช่อง 4 บางขุนพรหม จนกระทั่งเกษียณอายุในฝ่ายผลิตรายการโทรทัศน์ ไทยทีวีสีช่อง 9 องค์การสื่อสารมวลชนแห่งประเทศไทย และเป็นอาจารย์สอนพิเศษวิชา ขับร้องเพลงไทยในสถาบันการศึกษาหลายแห่งจนถึงปัจจุบัน เริ่มเรียนขับร้องเพลงไทยตั้งแต่อายุ 8 ขวบ จนมีความสามารถในการขับร้องออกงานกับวงดุริยประณีตได้อย่างดี


เมื่อเข้าศึกษาที่โรงเรียนเบญจมราชาลัย เข้าประกวดขับร้องเพลงไทยในงานกาชาดและงานศิลปหัตถกรรม ได้รับรางวัลชนะเลิศทั้งเพลงเดี่ยวและเพลงหมู่ต่อเนื่องกันหลายปี ได้รับพระราชทานรางวัลจากพระหัตถ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ จนบิดาและมารดาหันมาทุ่มเทถ่ายทอดกลวิธีการขับร้องเพลงไทยอย่างจริงจัง รวมทั้งศึกษาเพิ่มเติมจากครูดนตรีหลายท่าน นางสุรางค์ ได้รับการสนับสนุนจากคุณน้าสืบสุด ดุริยประณีต ให้เป็นนักร้องประจำวงประชันปี่พาทย์ดุริยประณีต มีความรู้ลึกซึ้งในการขับร้องเพลงหลายประเภท ไม่ว่าจะเป็นเพลงเกร็ด เพลงเถา เพลงละครขับเสภา เพลงหุ่นกระบอก มีผลงานในการบันทึกเสียง เริ่มต้นตั้งแต่ครั้งที่เรียนอยู่เขมะสิริอนุสรณ์

ต่อมาได้ขับร้องเพลงละคร เพลงเกร็ด บันทึกเสียงกับห้างแผ่นเสียงต่างๆ อาทิ ห้างแผ่นเสียงนารายณ์เหยียบกอบัว ห้างแผ่นเสียงโคลัมเบีย ห้างแผ่นเสียงคาเธ่ย์ เป็นต้น การขับร้องเพลงไทยของนางสุรางค์ได้เป็นแบบอย่างแก่ผู้สนใจศึกษาดนตรีไทยในมุมกว้างขึ้น

โดยฝากเสียงขับร้องไว้กับแถบบันทึกเสียงคณะเสริมมิตรบรรเลงเผยแพร่ออกอากาศทางสถานีวิทยุมากกว่า 100 เพลง นอกจากนี้ ยังมีงานบันทึกซีดีอีกมากมาย งานบันทึกเสียงเหล่านี้ เป็นทั้งหลักฐานประวัติศาสตร์ทางดนตรีไทยที่สำคัญ และเป็นแหล่งเรียนรู้แก่นิสิตนักศึกษาและผู้สนใจในวิชาการขับร้องเพลงไทยมายาวนานกว่า 50 ปี นอกจากจะเป็นผู้ที่มีความสามารถในการขับร้องเพลงไทยเดิมต่อสาธารณชนแล้ว ยังมีความรักในความเป็นครูผู้ถ่ายทอดความรู้แก่อนุชนมายาวนาน ฝึกสอนวิชาขับร้องเพลงไทยให้แก่นักแสดงและผู้สนใจจำนวนมาก ผ่านรายการแนะนำการขับร้องเพลงไทย รายการดนตรีไทยเพชรล้ำค่า

ทั้งนี้ นางสุรางค์ ดุริยพันธุ์ จึงได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติเป็นศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปะการแสดง (คีตศิลป์) พ.ศ.2560

Loading...