ผู้อิทธิพลมีหนาว เล็งยึด-รื้อโรงแรมภูเก็ต ตั้งบนที่ส.ป.ก.

13 พฤศจิกายน 2020 | ข่าวเด่น
Loading...

สืบเนื่องจากกรณีที่ในวันนี้ 13 พ.ย.63 ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รมช.เกษตรและสหกรณ์ ได้ออกมาเปิดเผยถึงกรณีจากผลสำรวจพื้นที่สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม (ส.ป.ก.) ซึ่งพบว่า มีพื้นที่ ส.ป.ก.หลายแห่งที่ไม่สามารถนำมาทำเป็นพื้นที่เพื่อการเกษตรจากที่ถูกความเจริญขยายวงกว้าง และที่ดินมีมูลค่าสูงเกินกว่าที่จะทำการเกษตร เช่น พื้นที่ที่เป็นรีสอร์ต โรงแรม โดยทั้งหมดนี้มีนโยบายจะยึดคืนแล้วปรับให้เป็นพื้นที่เช่า

Loading...

ซึ่งต่อมา นายวิณะโรจณ์ ทรัพย์ส่งสุข เลขาธิการ สำนักงานการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม(ส.ป.ก.) ได้เปิดเผยว่า ขณะนี้ส.ป.ก. ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ของโรงแรม รีสอร์ต ในจังหวัดกระบี่ สุราษฎร์ธานี วังน้ำเขียว เชียงราย พบมีโรงแรม รีสอร์ต กว่า 300 แห่ง แต่ในจำนวนนี้มีจำนวนประมาณ 200 แห่งในจ.ภูเก็ต ที่อยู่บนที่ ส.ป.ก. ต้องดำเนิน ยึดคืน และรื้อถอน แต่ต้องผ่านกระบวนการ ฟ้องร้อง จนสิ้นสุดก่อน

ส่วนที่ดิน ส.ป.ก.ประมาณ 2 ล้านไร่ ที่มีผู้มีอิทธิพลทางท้องถิ่นและนักการเมืองถือครอง ก็อยู่ระหว่างการรังวัด และเรียกเจ้าของมาเพื่อขอดูเอกสาร ที่ถือครอง ว่าเข้าเกณฑ์ ตามระเบียบของกฎหมาย ส.ป.ก. หรือไม่

ทั้งนี้ในระหว่างการตรวจสอบความถูกต้อง นักการเมืองท้องถิ่น อาทิ สมาชิกสภาจังหวัด (สจ.) สมาชิกสภาท้องถิ่น (สท.) ที่ถือครองที่ ส.ป.ก.ไม่ถูกต้อง ได้ขอคืนที่ดินจำนวนมากกว่า 10,000 ไร่แล้ว

Loading...