สมุทรสาครยังน่าห่วง ยิ่งตรวจยิ่งเจอ

13 มกราคม 2021 | ข่าวเด่น
Loading...

วันที่ 13 ม.ค.64 เรียกได้ว่ากำลังกลายเป็นที่สนใจอย่างมากของชาวโซเชียล เกี่ยวกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัศโควิด-19 ระลอกใหม่ โดยเฉพาะสถานการณ์การติดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่ จ.สมุทรสาคร

Loading...

ล่าสุด ทางด้านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร รายงานสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) มีผู้ป่วยรายใหม่ 208 ราย โดยพบจากการตรวจค้นหาเชิงรุกรวม 172 ราย เป็นคนไทย 2 ราย และคนต่างด้าว 170 ราย และพบจากการตรวจหาเชื้อในโรงพยาบาลอีก 36 ราย จำแนกเป็นคนไทย 20 ราย และต่างด้าว 16 ราย

สำหรับผู้ป่วยยืนยันสะสมทั้งหมดมีจำนวน 3,760 ราย เป็นค้นหาเชิงรุก 2,934 ราย แยกเป็นคนไทย 235 ราย และต่างด้าว 2,699 ราย ในโรงพยาบาล 826 ราย แยกเป็นคนไทย 538 ราย และต่างด้าว 243 ราย

ที่มาและขอบคุณ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร

Loading...