ก.แรงงาน เสนอลดเก็บเงินสมทบเหลือ0.5%

24 มกราคม 2021 | ข่าวเด่น
Loading...

วันที่ 22 มกราคม 2564 เรียกได้ว่าในโลกโซเซียลต่างพูดถึงอย่างวงกว้าง จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด-19 ทำให้เกิดผลกระทบต่อเศรษฐกิจในประเทศและประชาชนทั่วไป ทำให้เกิดการว่างงานจำนวนมากบางคนไม่มีงานทำรายได้ถดถอย

Loading...

ล่าสุด ทางด้านนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวถึงมาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตน กองทุนประกันสังคม มาตรา 33 ว่า ในสัปดาห์หน้ากระทรวงแรงงานมีแผนที่จะเสนอคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในการปรับลดการจ่ายเงินประกันสังคมในส่วนของลูกจ้าง

จากเดิมที่ลดลงจากร้อยละ 5 เป็นร้อยละ 3 อยู่แล้ว มาเป็นเหลือละร้อยละ 0.5 แต่การส่งเงินสมทบในส่วนของนายจ้างยังเป็นร้อยละ 3 เหมือนเดิม ตามมติ ครม.เมื่อ 22 ธันวาคม 63 โดยแนวทางลดเงินสมทบในส่วนของลูกจ้างเหลือร้อยละ 0.5 คาดว่าจะดำเนินการได้ในเดือนกุมภาพันธ์เป็นต้นไปถึงเดือนมีนาคม เพื่อเป็นการช่วยเหลือลูกจ้างในระบบประกันสังคมที่มีอยู่ราว 12 ล้านคน

“แนวทางนี้ แม้จะทำให้การเก็บเงินสมทบของกองทุนประกันสังคม หายไปประมาณ 2 หมื่นบ้านบาท แต่ลูกจ้างจะได้ประโยชน์จากการที่นำเงินที่ต้องจ่ายสมทบ ไปใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ในช่วงการแพร่ระบาดของโควิด-19

ที่มาและขอบคุณ สุชาติ ชมกลิ่น

Loading...