สิ้นแล้ว”หลวงปู่ประยงค์”

24 มกราคม 2021 | ข่าวเด่น
Loading...

วันที่ 23 มกราคม 2564 ที่ผานมา ผู้ใช้เฟซบุ๊กแฟนเพจ ชื่อ วัดโสธรวราราม วรวิหาร ได้ออกมาเผยแพร่โพสต์ เป็นโพสต์ที่ผู้ใช้เฟซบุ๊กแฟนเพจดังกล่าว ออกมาเผยเรื่องราวสุดเศร้าโศก กราบศรัทธาอาลัยยิ่ง พระธรรมมังคลาจารย์ วิ. (ประยงค์ ปิยวณฺโณ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร จังหวัดฉะเชิงเทรา มรณภาพแล้วด้วยอาการอันสงบ เมื่อเวลา 18.10 น. วันที่ 23 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา สิริอายุได้ 95 ปี

Loading...

ทั้งนี้ ทางวัดยังได้เผย กำหนดการพิธีบำเพ็ญกุศลศพ เบื้องต้น ของ พระธรรมมังคลาจารย์ วิ. (ประยงค์ ปิยวณฺโณ) ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร  ณ ศาลาอเนกประสงค์ วัดโสธรวราราม วรวิหาร (ศาลริมแม่น้ำบางประกง) วันอังคาร ที่ 26 เดือนมกราคม 2564 เวลา 09.00 น. เคลื่อนสรีระสังขารจากโรงพยาบาลกรุงเทพฯ เวลา 11.00 น. สรีระสังขารหลวงปู่ถึงวัดโสธรวราราม วรวิหาร เวลา 13.00 น. พิธีขอขมา พระสงฆ์ สรงน้ำศพ ฆราวาส สรงน้ำศพ เวลา 17.00 น. พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ ปิดหีบ สวด 1 จบ และเวลา 19.00 น. สวดอภิธรรม หมายเหตุก กำหนดการสวด 100 วัน

สำหรับประวัติ พระธรรมมังคลาจารย์ มีนามเดิมว่า ประยงค์ วรรณประดิษฐ์ เกิดเมื่อวันที่ 22 ส.ค. 2468 ที่หมู่ 3 ต.ท่าสะอ้าน อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา ในช่วงวัยเยาว์จบการศึกษาชั้นประถมปีที่ 4 โรงเรียนวัดแสน ภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา หลังจากเรียนจบชั้นประถมศึกษาจากโรงเรียนในหมู่บ้าน ได้ไปใช้ชีวิตฆราวาส แต่อุปนิสัยเป็นผู้มีจิตใจโน้มเอียงเข้าหาพระธรรม เวลาว่างจากงาน ได้พยายามศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา รวมทั้งแนวทางปฏิบัติของ พระสายกัมมัฏฐาน

กระทั่งอายุ 38 ปี เกิดความเบื่อหน่ายชีวิตทางโลก เข้าพิธีอุปสมบทเมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2500 ที่วัดท่าสะอ้าน ตำบลท่าสะอ้าน อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีพระธรรมกิจจานุรักษ์ วัดอุสภาราม ตำบลบางวัว อำเภอบางปะกง จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นพระอุปัชฌาย์ พระสมุห์แจ่ม ทันตธัมโม วัดอุสภาราม ตำบลบางวัว เป็นพระกรรมวาจาจารย์ และพระครูบัวโรย สีลเตโช วัดท่าสะอ้าน เป็นพระอนุสาวนาจารย์ ได้รับฉายา ปิยวัณโณ พระธรรมมังคลาจารย์ได้ศึกษาพระธรรมวินัย จนสอบได้นักธรรมชั้นเอก ส่วนเกียรติคุณ พ.ศ.2553 ได้รับถวายปริญญาพุทธศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ จากมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

ตำแหน่งฝ่ายปกครอง พ.ศ.2521 เป็น รองเจ้าอาวาสวัดท่าสะอ้าน พ.ศ.2528 เป็น เจ้าคณะตำบลบางวัว พ.ศ.2529 เป็น พระอุปัชฌาย์ พ.ศ.2532 เป็น เจ้าอาวาสวัดท่าสะอ้าน พ.ศ.2546 เป็น เจ้าคณะอำเภอบางปะกง พ.ศ.2552 เป็น เจ้าอาวาสวัดโสธรวรารามวรวิหาร พ.ศ.2556 เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบางปะกง พ.ศ.2559 เป็น ที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค 12 งานเผยแผ่ พ.ศ. 2562 เป็น ประธานคณะกรรมการบริหาร ศูนย์ประสานงานสำนักปฏิบัติธรรมประจำจังหวัดแห่งประเทศไทย (ศปท.)

สมณศักดิ์ ในปี พ.ศ.2519 เป็น พระครูประทวนสมณศักดิ์ พ.ศ.2533 เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นตรี ที่ พระครูประยุตพัฒนาภรณ์ พ.ศ.2538 เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นโท ในราชทินนามเดิม พ.ศ.2543 เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะตำบล ชั้นเอก ในราชทินนามเดิม พ.ศ.2546 เป็น พระครูสัญญาบัตร เจ้าคณะอำเภอ ชั้นโท ในราชทินนามเดิม 12 สิงหาคม พ.ศ.2547 เป็น พระราชาคณะชั้นสามัญ ที่พระพิพิธกิจจาภิวัฒน์ วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2552 เป็น พระราชาคณะชั้นราช ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระราชมงคลรังษี โมลีภาวนาวรกิจ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี 5 ธันวาคม พ.ศ. 2556 เป็น พระราชาคณะชั้นเทพ ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระเทพสิทธิญาณรังษี โมลีภาวนาวรกิจ สิทธิธรรมาลงกรณ์ มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี วันที่ 5 ธันวาคม พ.ศ. 2559 เป็น พระราชาคณะชั้นธรรม ฝ่ายวิปัสสนาธุระ ที่ พระธรรมมังคลาจารย์ ภาวนาวิธานประคุณ วิบูลธรรมสโมธาน วิปัสสนาบรรหารธุราทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี

หลังจากเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไปแล้วนั้น เหล่าบรรดาลูกศิษย์ต่างพากัน ร่วมขอน้อมกราบ น้อมถวายความอาลัยหลวงปู่ อย่างล้นหลาม

ที่มาและขอบคุณ วัดโสธรวราราม วรวิหาร ,หลวงพ่อโสธร นพ แปดริ้ว

Loading...