มาแล้ว ขั้นตอนลงทะเบียน เราชนะ

26 มกราคม 2021 | ข่าวเด่น
Loading...

วันที่ 26 ม.ค. จากกรณีที่รัฐบาลได้ประกาศมาตรการเยียวยาโควิด-19 ระลอกใหม่ ผ่านโครงการเราชนะ เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจำนวน 31.1 ล้านคน โดยรัฐบาลจะสนับสนุนวงเงินเยียวยา 3,500 บาท ต่อคนต่อเดือน เป็นเวลา 2 เดือนรวมเป็นเงิน 7000 โดยแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้


1. กลุ่มผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือบัตรคนจน จะได้รับวงเงินช่วยเหลือตลอดระยะโครงการฯ ผ่านบัตรสวัสดิการแห่งรัฐโดยไม่ต้องลงทะเบียน

Loading...


2. กลุ่มผู้ที่มีแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับวงเงินช่วยเหลือผ่านระบบการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์โดยภาครัฐ (G-Wallet) แอปพลิเคชันเป๋าตัง


3. กลุ่มผู้ที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และไม่เคยลงทะเบียนโครงการ คนละครึ่ง และเราเที่ยวด้วยกัน จะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโครงการ

สำหรับขั้นตอนการลงทะเบียน “เราชนะ” ดังนี้
1. เปิดลงทะเบียนเข้าไปที่ www.เราชนะ.com


2. กดคำว่า “ลงทะเบียนใหม่” (ปุ่มสีแดง) จากนั้นกรอกข้อมูล
• ชื่อ-สกุล
• เลขบัตรประจําตัวประชาชน
• รหัสหลังบัตรประจําตัวประชาชน
• วันเดือนปีเกิด
• เบอร์โทรศัพท์


3. ใส่รหัส OTP ซึ่งจะส่งจากเบอร์โทรศัพท์ที่ใส่ในระบบ


4. ระบบจะขึ้นข้อความว่า “ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว โดยจะดำเนินการตรวจสอบคุณสมบัติของท่านตามเงื่อนไขโครงการต่อไป”

ทั้งนี้ สามารถลงทะเบียน “เราชนะ” ได้ตั้งแต่วันที่ 29 มกราคม – 12 กุมภาพันธ์ 2564 นี้ ซึ่งจะมีการคัดกรองสิทธิก่อน จึงจะใช้สิทธิได้ โดยสามารถตรวจสอบสิทธิอีกครั้งได้วันที่ 8 กุมภาพันธ์เป็นต้นไป

ขอขอบคุณ สถานีข่าวกระทรวงการคลัง : Ministry of Finance News Station

Loading...