เครือข่ายบางกลอย บุกยื่นหนังสือUNประเทศไทย

10 กุมภาพันธ์ 2021 | ข่าวเด่น
Loading...

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เครือข่ายกะเหรี่ยงและประชาชนจำนวนหนึ่ง ได้เดินทางไปยัง องค์กรสหประชาชาติ (UN) ถนนราชดำเนิน จัดกิจกรรม #saveบางกลอย ทวงความเป็นธรรมและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์คืนสู่กะเหรี่ยงจากบางกลอยล่าง ตำบลห้วยแม่เพรียง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี เพราะเนื่องจาก ตั้งแต่วันที่ 14 มกราคม 2564 ที่ผ่านมา ชาวบ้านจากบางกลอยล่าง มีจำนวนประมาณ 70 คน ได้กลับใจเดินทางกลับขึ้นไปที่บางกลอยบน – ใจแผ่นดิน ซึ่งเป็นหมู่บ้านดั้งเดิมของพวกเขา หลังต้องเผชิญกับความยากลำบากจากการขาดที่ดินทำกิน กว่า 20 ปี ชนเผ่าพื้นเมืองชาวกะเหรี่ยงถูกอพยพลงมา

Loading...

หลังจากที่ลงมาแล้ว ไม่มีที่ทำกิน ชาวบ้านส่วนหนึ่งจึงอพยพย้ายกลับขึ้นไปอยู่ที่เดิมอีก และถูกอพยพลงมาอีกครั้งในปี 2554 ซึ่งหลังจากการอพยพในครั้งนั้น มีการใช้ความรุนแรง และมีการเผาบ้าน และ ยุ้งข้าวชาวบ้านด้วย ซึ่งเป็นการกระทำที่ไม่คำนึงถึงวิถีการดำรงชีวิตตามประเพณีของชุมชนกะเหรี่ยง ที่ต้องพึ่งพาการทำไร่หมุนเวียนและการประกอบอาชีพอื่น ๆ ตามประเพณีที่ยั่งยืนอยู่ในขณะนั้น

วันนี้ นอกจากมาทวงความเป็นธรรมและศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์แล้ว เครือข่ายกะเหรี่ยงและประชาชนจำนวนหนึ่ง ยังได้เข้ายื่นหนังสือถึง องค์การสหประชาชาติ เพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลไทย รีบหาทางแก้ไขปัญหาและสถานการณ์ที่เกิดขึ้น โดยให้ความคุ้มครองสิทธิของชนเผ่าพื้นเมืองชาวกะเหรี่ยงอย่างเร่งด่วน และขอความชัดเจนในจุดยืนและแนวทางในการคืนความเป็นคนและความเป็นธรรมให้กับชุมชนกะเหรี่ยงบางกลอย

Loading...