“ธนาธร”ยกทัพก้าวหน้า ลุยสันกำแพง

2 มีนาคม 2021 | ข่าวเด่น
Loading...

วันที่ 3 มีนาคม 2564 สืบเนื่องจากกกต. ประกาศการเลือกตั้งเทศบาลและนายกเทศมนตรี วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม 2564 ล่าสุด ผู้ใช้เพจเฟซบุ๊ก ชื่อ คณะก้าวหน้า – ท้องถิ่น ได้ออกมาเผยแพร่โพสต์ เป็นภาพขณะที่ นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ประธานคณะก้าวหน้า ลงพื้นที่เขตเทศบาลตำบลสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมระบุข้อความว่า

Loading...

“สันกำแพง” กับโอกาสในการพัฒนาพื้นที่ ทีมงานคณะก้าวหน้า นำโดย ธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ, ชำนาญ จันทร์เรือง, เยาวลักษณ์ วงษ์ประภารัตน์ ได้มีโอกาสมาดูพื้นที่รอบศูนย์ OTOP ในเขตเทศบาลตำบลสันกำแพง หนึ่งในพื้นที่ๆ คณะก้าวหน้าได้ส่งผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรี รวมทั้งสมาชิกสภาเทศบาล โดยได้เดินดูพื้นที่โดยรอบร่วมไปกับวิกรณ์ พรหมชนะ ผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นนายกเทศมนตรีตำบลสันกำแพง เบอร์ 2 พร้อมพูดคุยกันถึงแนวคิดที่จะพัฒนาบ้านเกิดของตัวเอง ทั้งในเรื่องของเศรษฐกิจและคุณภาพชีวิต

วิกรณ์ บอกว่า แนวคิดของเขา คือการพัฒนายกระดับพื้นที่แห่งนี้ให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจ การค้า และการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ ซึ่งมีงานที่ต้องทำมากพอสมควร หากได้รับความไว้วางใจได้รับเลือกเข้าไปเป็นผู้บริหารของเทศบาลแห่งนี้

เนื่องด้วยปัญหาในปัจจุบันของ ต.สันกำแพง คือภูมิทัศน์ที่ทรุดโทรมลงไปทุกวัน ถนนคนเดิน หรือถนนสายหน้าข่วงวันนี้แออัดลงกว่าเดิมเยอะมากในช่วงที่มีตลาด พื้นที่ค้าขายเริ่มจำกัดลง และโดยมากจะเป็นคนนอกชุมชนที่เข้ามาจับจองพื้นที่ค้าขายที่นี่ นอกจากนี้ ยังมีปัญหาที่เกิดจากน้ำเน่าเสียใน “บวกโจ้” สระน้ำเล็กๆ ที่รองรับน้ำเสียเกือบทั้งหมดที่มาจาก ต.สันกำแพง ซึ่งความเป็นสระน้ำเล็ก ทำให้บวกโจ้ไม่สามารถรองรับน้ำเสียปริมาณมากจากทั้งตำบลได้ ผลที่ตามมาก็คือปัญหาน้ำเน่าเสีย เศษขยะอุดตัน และผักตบชวาที่ขี้นเต็มไปหมด ตลอดแนวคลองที่รับน้ำเสียจากครัวเรือน

แนวคิดของวิกรณ์ จึงชูทั้งเรื่องของการฟื้นฟูถนนสายเศรษฐกิจ ปรับปรุงภูมิทัศน์รอบถนนหน้าข่วง และการจัดการกับปัญหาบวกโจ้ให้หายเน่าเสียที โดยถนนสายหน้าข่วงตลอดแนวต้องได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์ให้สวยงาม เอาสายไฟลงดิน ทำฟุตบาทให้คนเดินคร่อมไปบนท่อระบายน้ำ ทำไปพร้อมกับการฝึกอบรมอาชีพให้ประชาชน เพิ่มพื้นที่การค้าขาย ระบายจากความแออัด และที่สำคัญ คือให้โอกาสคนในชุมชนได้จับจองพื้นที่ก่อนคนนอกพื้นที่ ฟื้นฟู ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอัตลักษณ์ ยกระดับให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจ การค้า

ส่วนเรื่องของบวกโจ้ วิกรณ์ตั้งใจว่าจะต้องทำระบบบำบัดน้ำเสียทั้งระบบให้ครบวงจร ปรับปรุงคลองส่งน้ำข่วงสันกำแพงทะลุหลังไปรษณีย์ ยาวไปจนสุดเขตเทศบาล ขุดลอกกำจัดเอาวัชพืช ขยะน้ำต่างๆ ออกจากคลอง ตลอดแนวที่ส่งน้ำไปลงบวกโจ้ ส่วนในจุดครัวเรือน ให้ติดตั้งระบบบำบัดน้ำเสียก่อนปล่อยลงแหล่งน้ำ

ส่วนของคลองส่งน้ำช่วงที่พาดไปติดกับเขต อบต.ร้องวัวแดง เทศบาลต้องประสานเพื่อร่วมมือก้นขุดลอกและทำระบบบำบัดน้ำเสียให้ถึงต้นน้ำที่ลำแม่ออน นอกจากนี้ ช่วงนี้ของคลองยังเป็นที่ตั้งของชุมชนของกลุ่มชาติพันธุ์หลากหลายกลุ่มตลอดแนวคลอง ไม่ว่าจะเป็นชาวไทลื้อ ชาวไทยอง ชาวไทเขิน หลังจากที่ปรับปรุงภูมิทัศน์แล้ว จะพัฒนาพื้นที่ให้เป็นตลาดน้ำและตลาดริมคลอง ให้พี่น้องขาติพันธุ์ต่างๆ ได้มาค้าขายสร้างรายได้

นี่คือสิ่งที่วิกรณ์ และผู้สมัครรับเลือกตั้งในนามคณะก้าวหน้าที่ ต.สันกำแพง หมายมั่นจะทำให้สำเร็จหากได้รับความไว้วางใจเข้ามาบริหารเปลี่ยนแปลงสันกำแพง ทั้งนี้ วิกรณ์ พรหมชนะ ในฐานะผู้สมัครนายกเทศบาลตำบลสันกำแพง จับได้เบอร์ 2 ขณะที่ผู้สมัครสมาชิกสภาเทศบาล ซึ่งคณะก้าวหน้าส่งลงครบทั้ง 2 เขตนั้น ในเขต 1 จับได้เบอร์ 8-13 ส่วนเขต 2 จับได้เบอร์

วันอาทิตย์ที่ 28 มีนาคม นี้ จะเป็นอีกหนึ่งวันสำคัญของประชาชนชาวสันกำแพง ที่จะร่วมกำหนดอนาคต เปิดโอกาสในการพัฒนาพื้นที่บ้านเกิดของพวกเขาเองคณะก้าวหน้า สันกำแพง เชียงใหม่ เต็มที่เพื่อบ้านเทศบาลก้าวหน้า  จัดทำโดย คณะก้าวหน้า โดย นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ 1768 อาคารไทยซัมมิททาวเวอร์ ช้ัน 5 ถนนเพชรบุรตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 ผลิตเมื่อวันที่ 2 มีนาคม พ.ศ.2564 จำนวน 1 ชิ้น

ที่มาและขอบคุณ คณะก้าวหน้า – ท้องถิ่น

Loading...