โฆษกสธ.จวกยับ”หมอธีระ”

10 เมษายน 2021 | ข่าวเด่น
Loading...

วันที่ 10 เม.ย. 64 ได้มีความเคลื่อนไหวจากทางด้านเฟสบุ๊กส่วนตัวของ นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ ที่ปรึกษาระดับกระทรวง นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ และโฆษกกระทรวงสาธารณสุข โดยระบุข้อความเอาไว้ว่า ขอเตือนอาจารย์ธีระ คิดพิจารณาให้ดีก่อนเขียน ก่อนพูด มิใช่สร้างความดังบนความกลัว ความสับสนของพี่น้องประชาชน และโจมตีอย่างเดียว กรุณาใช้ข้อมูลและหลักวิชาการที่ถูกต้อง เวลานี้สังคมต้องอาศัยสติปัญญา ความปรารถนาดี ร่วมแรงร่วมใจครับ

Loading...

ในที่ประชุมศูนย์ปฏิบัติการฯ กระทรวงสาธารณสุข เช้า วันเสาร์ที่ 10 เมษายน 2564 ได้มีการพูดกันในประเด็นให้เตือน รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และขอให้ทางผู้บังคับบัญชา ช่วยกำกับดูแลด้วย ทั้งในประเด็นพูดขาดหลักวิชาการ สร้างความสับสนให้ประชาชน และอาจพิจารณาดำเนินคดี กรณีสร้างความเสียหายให้เกิดกับผู้อื่น

1) วันนี้ หมอจำเป็นต้องพูดอีกครั้งครับ และที่ประชุมเห็นตรงกัน แม้แต่อาจารย์ผู้ใหญ่หลายท่านก็บอกว่าขอให้ปราม ขอให้เตือนอาจารย์ธีระ และขอให้คณบดีคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ช่วยกำกับดูแลด้วยครับ 2) อาจารย์ธีระเขียนและพูดออกสื่อโจมตีมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขทำอย่างเต็มที่ว่าไม่ได้ผล ประชาชนพึ่งไม่ได้เป็น มาตรการเทเลทับบี้ แนะนำเวลาออกจากบ้านให้ประชาชนใส่หน้ากากอนามัยสองชั้น ป้องกันแบบตัวใครตัวมันโจมตีการดำเนินงานเรื่องวัคซีน ให้ข้อมูลวัคซีนที่ใช้อยู่สองยี่ห้อในประเทศไทยเวลานี้ประสิทธิภาพป้องกันเชื้อโรคต่ำมาก หรือป้องกันไม่ได้

3) หมอขอเตือนอาจารย์ธีระอีกครั้งสำหรับคนที่ No action talk only สบายมากครับ พูดอย่างเดียว ไม่ทำอะไร ไม่มีผิด แต่คราวนี้ พูดอย่างเดียว ยังผิดหลักวิชาการ พูดโจมตีผิดๆ และสร้างความสับสนกับประชาชน หมอขอให้อาจารย์ธีระ อ่านข้อ 2 ที่อาจารย์พูดอีกครั้ง และโปรดพิจารณาว่า ถูกหลักวิชาการ หรือไม่ เช่น วัคซีนป้องกันการติดเชื้อต่ำมาก หรือโจมตีการทำงานพวกเรา 4) ขอเรียนอาจารย์ธีระ ทราบว่า โปรดกลับไปอ่านข้อมูลเรื่องวัคซีนใหม่ วัคซีนทั้งสองชนิดที่ฉีดในประเทศไทย ป้องกันการติดเชื้อได้ ลดโอกาสป่วย ลดความรุนแรงของโรคและโอกาสเสียชีวิตครับ

และกระทรวงสาธารณสุข ไม่ได้กำหนดมาตรการแบบที่อาจารย์โจมตี เราทำทุกสิ่งด้วยความถูกต้อง ถูกหลักวิชาการตามมาตรฐาน ด้วยการมีส่วนร่วม จนมากำหนดนโยบาย มาตรการ เราประชุม ทำงานตั้งแต่เช้าทุกวัน มดงาน หน่วยปฏิบัติการ “นักรบชุดขาว” ปฎิบัติการ 24/7 คือ ตลอด 24 ชั่วโมง 7 วัน ไม่มีวันหยุด มีการประเมินสถานการณ์ โดยอาศัย ข้อมูลเฝ้าระวัง ผลการสอบสวนโรค หลักการและความเห็นด้านวิชาการ จากอาจารย์ ผู้ทรงคุณวุฒิ ทั้งในและนอกกระทรวงสาธารณสุข ร่วมกับผู้บริหาร เพื่อกำหนดมาตรการ ซึ่งเป็นมาตรการที่มีความถูกต้องเหมาะสม นำไปใช้ได้จริง

ขอเรียนเชิญอาจารย์ธีระมาร่วมในเวทีดีกว่า อย่าไปพูดในโซเชียลเอาแต่ความดังเลยครับ มาช่วยกันทำงาน หมอสงสารชาวบ้านครับ เวลาอาจารย์เขียนหรือพูดให้เกิดความตื่นตระหนก เกิดความกลัว ผิดหลักวิชาการ และไม่สามารถปฏิบัติได้จริง สร้างความสับสน ครับการกำหนดมาตรการกระทรวงสาธารณสุข เราคิดถึงปากท้องชาวบ้าน คิดถึงพี่น้องประชาชนมาก่อนเสมอ เราต้องเน้น ทุกมิติ มิใช่ควบคุมโรคอย่างเด็ดขาด แต่ชาวบ้านอดตาย ครับ

5) สมเด็จพระสังฆราชฯ ท่านทรงให้กำลังใจท่ามกลางสถานการณ์โรคระบาด และทรงเตือน ขอจงเป็น “ผู้ที่ไม่พูดพล่าม” โดยปราศจากสาระ ก่อความร้าวฉานชิงชัง ในยามที่สังคมต้องการสาระ คำปรึกษาหารือ และกำลังใจ เมื่อถึงยามคับขันประชาชนต้องการผู้กล้าหาญ เมื่อถึงคราวปรึกษางาน ต้องการผู้ที่ไม่พูดพล่าม จงประพฤติตนเป็น “บัณฑิต”เป็นผู้ฉลาดศึกษา ค้นคว้า วางแผน ชี้แนะ และลงมือทำ ทัายสุด ขอให้ ฝึกและพัฒนา การนำเสนออย่างสร้างสรรค์ (Constructive Feedback) ด้วยสติปัญญา ที่สำคัญ มิใช่ ดีแต่ “พูด”แต่ต้อง ร่วมคิด ร่วมทำ ลงสู่การปฏิบัติให้สำเร็จ ครับ

โพสต์ดังกล่าว

ที่มาและขอบคุณ นายแพทย์รุ่งเรือง กิจผาติ

Loading...