นนทบุรี เจอโวิดอีก53ราย

11 เมษายน 2021 | ข่าวเด่น
Loading...

วันที่ 11 เม.ย.64 จากกรณีสถานการณ์การระบาดของโควิด-19 ที่มีการลุดลามไปในหลายๆจังหวัด และส่งผลให้เกิดคลัสเตอร์ใหม่ โดยมีผู้ติดเชื้อโควิด เป็นจำนวนมาก ในหลายๆพื้นที่ ล่าสุดศูนย์ปฏิบัติการโควิด-19 จังหวัดนนทบุรี รายงานสถานการณ์พบผู้ติดเชื้อโควิด เพิ่มจำนวน 53 ราย ส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง

Loading...

แยกเป็น เพศหญิง 25 ราย เพศชาย 28 ราย พื้นที่ อ.เมือง 18 ราย อ.บางบัวทอง 15 ราย อ.ปากเกร็ด 9 ราย อ.บางใหญ่ 5 ราย อ.บางกรวย 4 ราย อ.ไทรน้อย 2 ราย  แสดงอาการ 36 ราย ไม่แสดงอาการ 17 ราย

สถานที่ติดเชื้อ สถานบันเทิง กทม. โดยตรง 16 คน สัมผัสกับผู้ป่วยยืนยัน ซึ่งเป็นผู้ป่วยก่อนหน้า จำนวน 36 คน (เกือบทุกรายเกี่ยวข้องกับสถานบันเทิง) ร้าน The Moon Bar บางใหญ่ 1 คน ทั้งหมดได้เข้ารับการรักษายังโรงพยาบาลแล้ว

ที่มาและขอบคุณ  ศูนย์ข้อมูล COVID-19 นนทบุรี

Loading...