ไม่ผิดคาด สภาผ่านร่าง พ.ร.บ.งบประมาณปี 2565 วาระแรก

3 มิถุนายน 2021 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ลงมติวาระแรก 268 ต่อ 201 เสียง รับหลักการร่าง พ.ร.บ.งบประมาณ 2565 ตั้งกรรมาธิการวิสามัญ 72 คน

เมื่อวานนี้ (2 มิ.ย.64) การประชุมสภาผู้แทนราษฎรเพื่อพิจารณาร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2565 ในวาระที่ 1 วงเงิน 3,100,000 ล้านบาท วันที่ 3 โดยมีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร ทำหน้าที่ประธานสภา ซึ่ง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมก็ได้ร่วมประชุมและชี้แจงต่อสภาในเรื่องงบประมาณด้วย โดยกล่าวปฏิเสธข่าวที่ว่ากระทรวงกลาโหมได้รับการจัดสรรงบมากกว่ากระทรวงสาธารณสุข เนื่องจากงบด้านสาธารณสุขเมื่อคิดรวมกับกองทุนต่างๆ แล้ว จะมีจำนวนมากกว่ากระทรวงกลาโหม โดยยืนยันนไม่ได้ลดงบประมาณด้านการศึกษา แต่ที่น้อยลงกว่าปี 2564 เพราะจำนวนนักเรียนลดลง

Loading...

ขณะเดียวกัน ส.ส.ฝ่ายค้านก็ได้อภิปรายอย่างดุเดือด ทั้ง ส.ส.พรรคเพื่อไทย และ พรรคก้าวไกล โดยนายสุทิน คลังแสงส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย อภิปรายสรุปการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  โดยจำลองประเทศไปเป็น “ครอบครัวไทยอุดม” มีหัวหน้าครอบครัวคนล่าสุดคือ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประเทศไทยเป็นครอบครัวกำลังพัฒนา (ประเทศกำลังพัฒนา) จัดงบประมาณแบบขาดดุล คือรายจ่ายมากกว่ารายได้ จึงต้องกู้เพิ่ม แต่หัวหน้าครอบครัวบางคนกู้มาแล้วใช้ไม่เป็น ทำให้หนี้เพิ่มขึ้นจึงเป็นอันตราย

ขณะที่นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ ส.ส.พรรคก้าวไกล ตั้ง 5 ข้อสังเกตจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปี 2564 ซึ่งโครงสร้างงบประมาณยังไม่ตอบโจทย์ พร้อมเตือนประมาณการฐานะการคลังขาดดุล 6 แสนล้าน อาจทำคลังแตกกลายเป็นงบงูกินหาง

ต่อมาเวลา 23.45 น. เมื่อการพิจารณาเสร็จสิ้น นายชวน หลีกภัย ประธานสภาผู้แทนราษฎร กดออดเรียกสมาชิกเข้าห้องประชุมเพื่อให้แสดงตนเพื่อตรวจสอบองค์ประชุม ก่อนการลงมติร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ในวาระแรกว่าจะรับหลักการหรือไม่ ภายหลังการลงมติเสร็จสิ้นผลเป็นดังนี้

จำนวนผู้ลงมติ 471
เห็นด้วย 268
ไม่เห็นด้วย 201
งดออกเสียง 2
ไม่ลงคะแนน 0

จากนั้นตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวนทั้งหมด 72 คน และเห็นชอบแปรญัตติเป็นระยะเวลา 30 วัน ก่อนจะปิดประชุมสภาฯ ในเวลา 00.04 น.

Loading...