“ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์”เผยฉีด”ซิโนฟาร์ม”โคม่า-เสียชีวิตจ่าย1ล้านบาท

16 มิถุนายน 2021 | Slide, ข่าวเด่น
Loading...

วันที่ 16 มิ.ย. 64 ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โพสต์ข้อมูลประกันภัยสำหรับการฉีดวัคซีนตัวเลือก “ซิโนฟาร์ม” ความคุ้มครองกรณีได้รับผลกระทบจากการฉีดวัคซีนในกรณีที่เจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า (รวมเสียชีวิต) จำนวนเงินเอาประกันภัย 1 ล้านบาท ค่ารักษาพยาบาล จำนวนเงินเอาประกันภัย 3 หมื่นบาท โดยคุ้มครองภายใน 90 วัน นับจากวันที่ฉีดวัคซีน ครอบคลุุมเป็นเวลา 1 ปี

Loading...


ทั้งนี้ มีเงื่อนไขการรับประกัน คือ อายุต้องไม่เกิน 99 ปี ไม่จำกัดอายุ เป็นผู้ที่มีสัญชาติไทย คนต่างด้าวและชาวต่างชาติที่มีภูมิลำเนาและพักอาศัยอยู่ในประเทศไทยเป็นหลัก หรือไม่น้อยกว่า 9 เดือน

Loading...